Warunki dostawy

DOSTAWA:

Place zabaw Lars Laj dostarczane są w postaci elementów i części przeznaczonych do montażu. Wraz z urządzeniami dołączamy:

  • szczegółowe instrukcje montażu placów zabaw
  • instrukcje użytkowania     urządzeń
  • wskazówki dotyczące konserwacji placu zabaw.

MONTAŻ PLACU ZABAW:

Nasze place są tak zaprojektowane, aby było możliwe ich samodzielne zainstalowanie przez nabywców. Z każdym urządzeniem dostarczamy szczegółową instrukcję montażu. Na życzenie oferujemy usługę montażu. Nasi doświadczeni montażyści, posiadający wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa zawartych w treści normy PN–EN 1176, mogą przeprowadzić montaż urządzeń, w taki sposób, aby plac spełniał wymogi wszystkich przepisów i norm bezpieczeństwa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże pod montaż urządzeń powinno być odpowiednio przygotowane przez inwestora: należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren przeznaczony na plac zabaw.

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA:

  • Oferujemy szeroki wybór nawierzchni syntetycznych amortyzujących upadek: płytki gumowe, sztuczną trawę z systemem ProPlay oraz maty gumowe przerostowe.
  • W zależności od wysokości urządzeń, jako nawierzchnia mogą być także użyte materiały naturalne: piasek, kora, wióry itp.

Instalacja nawierzchni bezpiecznej następuje po montażu urządzeń.